Avrupa Komisyonu, Rus Gazına Bağımlılığı Kaldırmak ve AB’yi Yeniden Güçlendirmek İçin Yeni Bir Biyometan Hedefi Belirledi

0
2480
Yeni IVECO S-WAY

 Bugün, Avrupa Komisyonu, 2030 yılına kadar AB sınırları içerisinde 35 milyar metreküp biyometan üretme hedefini açıkladı. Avrupa’nın liderliğini gösteren bu tarihî adım, Rusya’dan ithal edilen doğal gazın %20’sini, sürdürülebilir, daha ucuz ve yerel olarak üretilebilen alternatif ile değiştirmeyi hedefliyor. Biyometan aynı zamanda üretim sürecinde çıkan yan ürünlerin, pahalı sentetik gübrelerin yerine geçmesiyle yiyecek fiyatlarındaki dalgalanmaların da önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

Avrupa Biyogaz ve Ortak Gelecekler Birliğini oluşturan 30 kurum, geçen Aralık’ta Biyometan Bildirgesini yayınlamış, biyometan varlıklarını 35 milyar metreküpe çıkarma çağrısını yapmıştı. Bu hedefin parçası olarak AB, 2022 yılı içerisinde mevcut biyometan varlığını da iki katına çıkarmayı istiyor. Bu, hızlı bir biçimde adım atılmasını gerektirirken AB Yenilenebilir Enerji Direktifi başta olmak üzere çeşitli yasal süreçlere de entegrasyonunu zorunlu kılıyor.

Sürdürülebilir biyokütle hammaddesini mobilize etmek ve yeni üretim kapasitesine yatırım yapmak

Hedefe ulaşmada atıklar ana kaynağı oluştururken ardıl ya da çift ekin ekim uygulamaları da yiyecek ve yem üretimi ile rekabet etmeksizin bir ek kaynak olarak düşünülebilir.

Bugün, AB 3 milyar metreküp biyometan üretmekte. Bunu 35 milyara çıkarmak, çoğunlukla atıklardan oluşan sürdürülebilir biyokütle hammaddesinin mobilizasyonunu ve 5 bin yeni biyometan tesisinin inşaatını gerektiriyor. Teknik açıdan bu, önümüzdeki 8 yıl içinde 80 milyar euroluk yatırımla uygulanabilir ve doğal gazdan belirgin derecede ucuz olacak biçimde biyometan üretimi gerçekleştirilebilir. Yeni entegre biyogaz – biyometan tesislerinin yanı sıra mevcut biyogaz tesislerine metanlaştırma üniteleri eklemek maliyet açısından olumlu olacaktır.

35 MİLYAR METREKÜPÜN DAĞILIMI

Tablo, AB’nin kendi biyokütle kaynakları aracılığıyla sürdürülebilir bir şekilde 35 milyar metreküp biyometanı nasıl üreteceğini göstermektedir. Bu besleme stoku karışımı, önceki çalışmalar ve endüstriyel atık sular üzerine öngörüler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Öngörüler son derece gerçekçidir.

 

Besleme StokuBiyometan VarsayımlarKaynak
Gübre16 milyarm3Katı gübre: 100’den fazla büyükbaş hayvan çiftliği (LU) bulunan çiftliklerdeki tüm katı gübre potansiyelinin %50’si. Sıvı gübre: 100 LU’dan fazla olan çiftliklerdeki tüm sıvı gübrenin %100’ü. Sadece ahırlardan toplanan gübre.İklim için Gaz, Elbersen ve ark., 2016: “AB-28’de mekânsal biyokütle değer zincirlerinin görünümü”.
Tarımsal atıklar10 milyarm3Samanın en büyük payı tarım topraklarında kalmaktadır. Sürdürülebilir şekilde toplanabilir samandan, tahıl samanının %50’sinin biyometan için kullanıldığı kabul edilir. Geri kalan çoğunlukla hayvanlar için kullanılmaktadır.İklim için Gaz

(Iqbal ve ark. 2016): “Tarımsal ürün artıklarından biyokütle ve ormancılıktan elde edilen biyokütle veriminin maksimize edilmesi” (Spottle ve ark. 2013). “Biyoyakıtlar için atıkların ve kalıntıların düşük ILUC potansiyeli: Saman, orman kalıntıları, UCO, mısır koçanları”

(Elbersen ve ark., 2016): “AB-28’de mekânsal biyokütle değer zincirlerinin görünümü”

Yiyecek artıkları2 milyarm3Bugün Avrupa’daki yiyecek artıklarının %7’si.İklim için Gaz

Eurostat

(CE, Delft, 2017): “Atık akışlarından biyogazın optimum kullanımı”

(Elbersen ve ark., 2016): “AB-28’de mekânsal biyokütle değer zincirlerinin görünümü”

Endüstriyel atık su3 milyarm32050 İçin toplam potansiyel 14 milyar metreküp. 2030’a kadar bu hedefin %20’sine ulaşılması öngörülüyor.EBA (2021), 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmada endüstriyel atık sulardan biyogaz üretiminin rolü. Bkz
Ardışık olarak üretilen silaj / çift ekin4 milyarm3İtalya’da uyarlandı, Fransa’da test edildi. AB potansiyeli 41 milyarm3 ya da daha yüksek (İklim için Gaz, Ghent Üni. ve EBA). 2030’a kadar İklim için Gaz potansiyelinin %10’una erişilmesi öngörülmektedir.
TOPLAM35 milyarm3

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz